Monthly Archives: Tháng Năm 2018

Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn qua mạng LAN

Hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn qua mạng LAN Quá trình cài đặt mỗi loại máy in qua mạng LAN (mạng wifi) có thể khác nhau tuy nhiên sẽ bao gồm các bước cơ bản sau: Bước 1: Nguyên lý chung để cài đặt thành công: địa chỉ IP của máy tính & địa […]